चर्चा:दिवाळी अंक

There are no discussions on this page.

मला वाटते कि, 'नियत कालिक' हा शब्द नियतकालिक असा लिहावयास हवा. तो, इंग्रजी शब्द 'periodicals' साठी असलेला मराठी शब्द आहे. कोणी सुज्ञ खुलासा देउन मदत करु शकेल काय?

अल्पमती ०९:०४, २३ ऑक्टोबर २००९ (UTC)

"दिवाळी अंक" पानाकडे परत चला.