चर्चा:गूस्टाफ श्ट्रीजमान

Active discussions

या नावाचे मराठी लेखनसंपादन करा

या नावाच्या जर्मन उच्चाराचे मराठी लेखन 'गुस्ताफ श्ट्रेजमान'/ 'गुस्टाफ श्ट्रेजमान' असे होईल.

--संकल्प द्रविड ०५:३१, २१ मार्च २००७ (UTC)

"गूस्टाफ श्ट्रीजमान" पानाकडे परत चला.