चर्चा:कृत्रिम रेतन

Add topic
There are no discussions on this page.
जसे की सांगितले जाते की सिमेन हे -१९६॰ से मध्ये ठेवले जाते पण अनेकदा ते हताळताना नायट्रोजनच्या बाहेर हातळले जाते. तेव्हा त्याचा काही परिणाम तर होत नाही ना...
"कृत्रिम रेतन" पानाकडे परत चला.