चर्चा:अश्वत्थामा

Add discussion
Active discussions

अश्वत्धामा हा एक् महान् ब्रह्मण् असुन् महान् योध्हाही होता. त्याच्ह्या मस्तकावर् जन्मजात् मान्सल् मणी होता.अश्वत्धामा हा अतिशय् प्रेमळ् असुन् ब्रम्हचारी होता.पिता " आचार्य द्रोण्" यान्च्ह्यावर् त्याचे अतिशय् प्रेम् होते.महाभारत् युद्धा अखेर् अश्वत्धामाच्या हातुन् एक् अक्शम्य अपराध् घड्ल्याने श्रीक्रुश्णाने त्यास् शाप् दिला होता.

Mahabharatसंपादन करा

Sarv Mahiti Dya! Sandeepan Kendre (चर्चा) २०:२०, १७ एप्रिल २०१८ (IST)[]

Sarv Mahiti Mahabharatachi! Sandeepan Kendre (चर्चा) २०:२२, १७ एप्रिल २०१८ (IST)[]

"अश्वत्थामा" पानाकडे परत चला.