मुख्य मेनू उघडा

'अंतरीक्ष' हा हिंदी शब्द आहे. त्यापेक्षा 'अंतराळ' हा जास्त योग्य शब्द असेल.

"अंतरीक्ष अभियांत्रिकी" पानाकडे परत चला.