घोडागाडी ही घोड्याचा वापर करून ओढली जाणारी गाडी आहे.