घसा हा मानवी शरीराचा एक भाग आहे.

रचनासंपादन करा

विकारसंपादन करा

डीझेलच्या धुरातील सल्फरमुळे धशाचे विकार होतात.