घरटे अमुचे छान विजय तेंडुलकर यांनी लिहिलेले पुस्तक आहे.