घड्याळजी ( इंग्लिश: watchmaker) म्हणजे घड्याळ दुरुस्त करणारा कारागीर.