घटसर्प हा कॉरीनीबॅक्टेरीयम डीप्थेरीया या जीवाणूमुळे होणारा संसर्गजन्य रोग आहे. श्वसन मार्ग (फुफ्फुसे), घसा, तोंड किंवा त्वचेवरील जखम यांना प्रभावित करणारे हे संक्रमण आहे.

लक्षणेसंपादन करा

  • नाकातून वाहाणे
  • घशात वेदना
  • ताप
  • कसेतरी वाटणे

प्रतिबंधसंपादन करा

  • मुलांना घटसर्पा च्या विरोधात डीपीटीची लस.
  • पेनिसिलिन प्रतिजैविक ची लस