गुरू ग्रहाचे नैसर्गिक उपग्रह

गुरूला ६३ उपग्रह आहेत.

गुरू व त्याचे चार मोठे उपग्रह