गुरुवार हा आठवड्यातील एक वार आहे. हे नाव गुरू या ग्रहावरून घेतले आहे.