गुणा

मध्य प्रदेशातील गुणा जिल्ह्याचे मुख्यालय

गुणा (हिंदीत गुना) हे भारताच्या मध्यप्रदेश राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर गुणा जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.