गिनीचे आखात

गिनीचे आखात हा आफ्रिकेच्या पश्चिमेकडील अटलांटिक महासागराचा एक भाग आहे.