गणेश रंगो भिडे (जून ६, १९०९ - ?) हे मराठी लेखक, ज्ञानकोशकार होते. त्यांनी 'अभिनव मराठी ज्ञानकोश' नावाचा ज्ञानकोश रचला.

त्यांच्या जीवनावर प्रतिभा रानडे यांनी ’ज्ञानकोशकार गणेश रंगो भिडे’ नावाचे पुस्तक लिहिले आहे.

प्रकाशित साहित्यसंपादन करा

साहित्यकृती भाषा प्रकाशन वर्ष (इ.स.) प्रकाशन
अभिनव मराठी ज्ञानकोश मराठी १९७१