गडकरी हे एक मराठी आडनाव आहे. हे आडनाव असलेल्या प्रसिद्ध व्यक्ती :-