मुख्य मेनू उघडा

मातीच्या कोणत्याही कठीण रुपातील निसर्गजन्य वस्तूला खडक म्हणतात. तसेच इतर प्रकारचेही खडक असू शकतात.माती एकत्र होऊन खडक बनतात.

प्रकारसंपादन करा

अग्निजन्य खडकसंपादन करा

भूगर्भातील तप्त लाव्हा थंड झाल्यावर त्याला अतिशय कठीण असे स्वरूप येते त्यालाच अग्निजन्य खडक असे म्हणतात. महाराष्ट्रात बसाल्ट या खडकाचे पठार आहे. ===गाळाचे खडक=== हवकनहिहलबनदनतसरल

रूपांतरित खडकसंपादन करा