Broom icon.svg
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.

नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन
हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहावी.


Imbox content.png
ह्या लेखाला एकही संदर्भ दिला गेलेला नाही. विश्वसनीय स्रोत जोडून या लेखातील माहितीची पडताळणी करण्यात मदत करा. संदर्भ नसल्याने प्रस्तुत लेखाची उल्लेखनीयता ही सिद्ध होत नाही. संदर्भहीन मजकूराची पडताळणी करता येत नसल्याने व उल्लेखनीयता सिद्ध होत नसल्याने हा लेख काढून टाकला जाऊ शकतो याची नोंद घ्यावी. संदर्भ कसे निवडावेत याची माहिती येथे मिळेल तर संदर्भ कसे जोडायचे याची माहिती आपल्याला येथे मिळेल.

खच्चीकरण ही क्रिया म्हणजे कोणत्याही प्राण्याचे अंडाशय हटविणे अथवा ते अकार्यरत करणे होय.हे काम रसायनांद्वारे, शस्त्रक्रियेद्वारे अथवा इतर कोणत्याही मार्गाने करण्यात येते.याद्वारे तो प्राणी अथवा मनुष्यप्राणी आपली पुनरुत्पादन क्षमता गमावतो. त्यायोगे त्या प्राण्यावर नियंत्रण करता येते. सहसा हे काम पाळीव प्राण्यांना कामास तयार करण्यासाठी करण्यात येते.

वळू, रेडा, घोडा, गाढव,याक,लामा इत्यादी प्राण्याचे सहसा खच्चीकरण केले जाते.

भारतातील पद्धतीसंपादन करा

वळूचे खच्चीकरण करण्याची भारतातील पद्धत फारच क्रुर आहे.प्रथम वळूस खाली पाडुन त्याचे पाय जमिनीत गाडलेल्या खुंट्यास बांधण्यात येतात.मग बांबू अथवा लोखंडी चिमट्याद्वारे वळूचे अंडाशय दाबल्या जाते.त्यावेळेस त्या पशूस खूप प्राणांतिक वेदना होतात व तो प्रचंड तडफडतो.नंतर त्या जागी दुःखावर औषध म्हणून आंबेहळद लावण्यात येते.त्यानंतर सुमारे १५ दिवसानंतर त्या प्राण्यास कामास लावण्यात येते.

अमेरिकेतचीनमध्ये चाकरांनी मालकीणीस काही उपद्रव करू नये म्हणून त्यांचेही खच्चीकरण केले जात असे. याचप्रमाणे मुघलकालीन हरमांमधील चाकर हे खच्चीकरण केलेले असत.[ संदर्भ हवा ]

हे सुद्धा पहासंपादन करा

लैंगिक खच्चीकरण