क्षीरसागर म्हणजे दूधाचा समुद्र. हे भगवान विष्णुंचे राहण्याचे ठिकाण आहे.