क्षीरसागर म्हणजे दूधाचा समुद्र. हे भगवान विष्णूंचे राहण्याचे ठिकाण आहे.