क्यूऑन्टेक्स्ट हे एक विकि सॉफ्टवेर आहे. ते जावा या भाषेत विकसित केले गेले आहे.