करैकल

(कोराईकल या पानावरून पुनर्निर्देशित)

करैकल हे भारताच्या पुडुचेरी राज्यातील शहर आहे.

हे शहर करैकल जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.