कोरल सागरी द्वीपसमूह

कोरल सागरी द्वीपसमूह हा ऑस्ट्रेलियाच्या अधिपत्याखालील एक भूभाग आहे. कोरल सागरी द्वीपसमूह ऑस्ट्रेलियाच्या ईशान्येला वसला आहे व ह्या समूहातील सर्व बेटे निर्मनुष्य आहेत.

कोरल सागरी द्वीपसमूहाचे स्थान