कोतोकू हा, जपानच्या पारंपारिक उत्तराधिकारी क्रमवारीनुसार, जपानचा ३६वा सम्राट होता.त्याने सन ६४५ ते ६५४ या कालावधीत राज्य केले.