कालवे किंवा कालव हा शिंपल्यातील एक खाण्यायोग्य प्राणी होय. हा समुद्रकिनारी भागात आढळतो. फ्रेंच खाद्य पदार्थात तसेच् अनेक युरोपिय भागात हा खाद्याचा एक महत्त्वाचा भाग असतो.

शिंपल्यातील कालव