कळमनुरी तालुका

(कळमनुरी या पानावरून पुनर्निर्देशित)कळमनुरी हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील हिंगोली जिल्ह्याचा एक तालुका व एक गाव आहे.

  ?कळमनुरी

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
खा.राजीव सातव ,मसोड
आ.संतोष टार्फे
तहसील कळमनुरी
पंचायत समिती कळमनुरी
हिंगोली जिल्ह्यातील तालुके
हिंगोली तालुका | सेनगाव तालुका | कळमनुरी तालुका | वसमत तालुका | औंढा नागनाथ तालुका