क‍र्‍हेचे पाणी (आत्मचरित्र)

(कऱ्हेचे पाणी या पानावरून पुनर्निर्देशित)

कऱ्हेचे पाणी हे प्रल्हाद केशव अत्र्यांचे मराठी भाषेमधील पाच खंडी आत्मचरित्र आहे.