कर्वे हे मराठी आडनाव आहे. हे आडनाव चित्पावन ब्राह्मणांमध्ये आढळते.

प्रसिद्ध व्यक्ती संपादन