कर्म (निःसंदिग्धीकरण)

कर्माचे नियम १) आकर्षण २) निर्मिती ३) माणूसकी ४) वाढ ५) कर्तव्य ६) जोडणी ७) एकाग्रता ८) दान आणि उपचार ९) वर्तमान १०) बदल ११) धैर्य आणि बक्षिस १२) महत्व आणि प्रेरणा

संदर्भ यू ट्यूब ऍप