कर्म (व्याकरण)

(कर्म, व्याकरण या पानावरून पुनर्निर्देशित)

कर्म व्याकरणातील तो शब्द जो झालेली क्रिया दर्शवितो.

'कर्म या संस्कृत भाषेतील शब्दाचा अर्थ 'केलेली काम' (action) असाही आहे.