कर्म (निःसंदिग्धीकरण)

(कर्म या पानावरून पुनर्निर्देशित)

कर्माचे नियम १) आकर्षण २) निर्मिती ३) माणूसकी ४) वाढ ५) कर्तव्य ६) जोडणी ७) एकाग्रता ८) दान आणि उपचार ९) वर्तमान १०) बदल ११) धैर्य आणि बक्षिस १२) महत्त्व आणि प्रेरणा

संदर्भ यू ट्यूब ऍप