कमलाबाई बडोदेकर या एक हिंदी चित्रपट अभिनेत्री होत्या. प्रख्यात गायिका हिराबाई बडोदेकर यांच्या त्या भगिनी होत.

हिंदी आणि मराठी चित्रपटसंपादन करा

 • अपराधी (१९३५)
 • अफगाण अबला (१९३४)
 • अंबरीश (१९३४)
 • अमीरजादी (१९३४)
 • उमाजी नाईक (मराठी, १९३८)
 • चंद्रहास (१९३३)
 • सुलताना चॉंदबिबी (१९३६)
 • संत जनाबाई (मराठी, १९३८)
 • नारद नारदी अर्थात बहकलेला ब्रह्मचारी (मराठी, १९४१)
 • प्रीत की रीत (१९३५)
 • मिर्झा साहिबॉं (१९३३)
 • शहर का जादू (१९३४)
 • सौभाग्य लक्ष्मी (१९३४)