ओबेरोन

(ओबेरॉन या पानावरून पुनर्निर्देशित)

ओबेरोन युरेनसचा एक उपग्रह आहे. याला युरेनस ४ असेही नामाभिधान आहे. युरेनसच्या उपग्रहांपैकी हा सगळ्यात लांबचा उपग्रह असून आकाराने सगळ्यात मोठा तर घनतेच्या दृष्टिकोनातून दुसऱ्या क्रमांकाचा आहे.