ऑस्ट्रेलेशिया प्रदेशाचा नकाशा

ऑस्ट्रेलेशिया हा ओशनिया खंडातील एक भौगोलिक प्रदेश आहे.