ऑडम्यूज हे एक विकि सॉफ्टवेअर आहे. ते जावा या भाषेत विकसित केले गेले आहे.