एक हट्टी मुलगी हे विजय तेंडुलकर यांनी लिहिलेले मराठी पुस्तक आहे.