(ऱ्हस्व) ऌ साचा:ध्वनित्र हवे आणि (दीर्घ) ॡ साचा:ध्वनिचित्र हवे हे मराठी भाषेच्या वर्णमालेतील अनुक्रमे १०वे आणि ११वे स्वरोच्चार वर्ण चिन्ह आहे.

उच्चारणसंपादन करा

लेखनसंपादन करा

ऌ असलेले मराठी शब्दसंपादन करा

  • ऌकार= ऌ हे अक्षरकिंवा त्याचा उच्चार. हा उच्चार ’लि’ आणि’लु’ यांच्या मधला असतो.

ॡ असलेले मराठी शब्दसंपादन करा

  • कॣप्ती = युक्ती

वरील शब्दांशिवाय संस्कृतमध्ये असलेले ऌ चे अन्य शब्दसंपादन करा

  • ऌट्‌ = द्वितीय भविष्यकाळ
  • ऌङ्‌ = संकेतार्थ
  • शकॢ = शक्‌ या ४थ्या गणातील धातूला पाणिनीने दिलेले नाव. व्यंजनान्त एकावयवी धातूंपैकी जे १०२ धातू ’अनिट’ आहेत त्यांतला हा पहिला धातू. पहा : कारिकेतील पहिली ओळ-
शकॢ पच्‌ मुचि रिच्‌ वच्‌ विच्‌ सिच्‌ प्रच्छि त्यज्‌ निजिर्भज
  • शाऌ = पहिल्या गणाच्या शाल्‌ (अर्थ खुशामत करणें) या धातूला पाणिनीने दिलेले नाव.
  • कॢप्‌ = एक संस्कृत धातू. अर्थ कल्पणें,

दीर्घ ॡसंपादन करा

संस्कृतमध्ये दीर्घ ॡ नाही (मराठीत आहे!)

दीर्घ ॠसंपादन करा

संस्कृतमध्ये दीर्घ ॠ असलेले अनेक शब्द आहेत. भ्रातॄण(भावाचे कर्ज), पितॄण (पित्याचे कर्ज),शिवाय

  • धातू : ॠ =जाणें; कॄ = इतस्तत: फेकणें; स्‍तॄ = आच्छादणें,