उसाच्या टिपऱ्या
  • उसाच्या लागवडीसाठी बिय़ाणे म्हणून उसाच्या कांड्यांची गरज लागते.
  • ज्या शेतातून नवीन लागवडीसाठी बियाणे आणले जाते, त्या शेताला 'बेणेमळा' म्हणतात.