उत्पल कुमार बसु

कवी

उत्पल कुमार बसु (इ.स. १९३९ - ) बंगाली भाषेत लिहीणारे एक भारतीय कवी आहेत. त्यांना २०१४चा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळाला.