उत्तर गोलार्ध

पृथ्वीचा अर्धा भाग जो विषुववृत्ताच्या उत्तरेस आहे.

विषुववृत्ताच्या उत्तरेकडील पृथ्वीच्या अर्ध्या भागास उत्तर गोलार्ध असे म्हणतात. पृथ्वीवरील जमीनीच्या भागापैकी बहुतकरून भाग उत्तर गोलार्धात आहे तर जगातील ९०% लोकही उत्तर गोलार्धातच राहतात.

पिवळ्या रंगात दर्शविलेला पृथ्वीचा उत्तर गोलार्ध.
उत्तर गोलार्ध