उत्तर कोरियाचा ध्वज

राष्ट्रीय झेंडा

उत्तर कोरियाचा ध्वज ८ सप्टेंबर १९४८ वापरात आणला गेला.

कोरियाचे जनतेचे लोकशाही प्रजासत्ताकचा ध्वज
कोरियाचे जनतेचे लोकशाही प्रजासत्ताकचा ध्वज
नाव उत्तर कोरियाचा ध्वज
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार १:२
स्वीकार ८ सप्टेंबर १९४८

चिन्हांचा अर्थसंपादन करा

उत्तर कोरियाच्या ध्वजावरील लाल तारा साम्यवाद दर्शवतो.

इतर ध्वजसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा