ईस्ट इंडिज

(ईस्ट इंडीझ या पानावरून पुनर्निर्देशित)
विल्यम डॅम्पायर कृत नकाशा १६९७

हे सुद्धा पहासंपादन करा