ईस्ट इंडिया कंपनी (निःसंदिग्धीकरण)

(ईस्ट इंडिया कंपनी या पानावरून पुनर्निर्देशित)


या निःसंदिग्धीकरण पानावर एकाच शीर्षकाबद्दलच्या (किंवा एकसारख्या वाटणार्‍या शीर्षकांबद्दलच्या) लेखांची यादी आहे.
जर तुम्ही मराठी विकिपीडियावरील अंतर्गत दुव्यावरुन या पानावर आला असाल तर, स्रोत पानावर वापरलेल्या दुव्याचा अभिप्रेत अर्थ पाहून त्या लेखात, यापैकी योग्य तो दुवा घालावा.


ईस्ट इंडिया कंपनी या नावाने सतराव्या/अठराव्या शतकात अनेक कंपन्या होत्या