ईशान्य दिशा

(ईशान्य या पानावरून पुनर्निर्देशित)

ईशान्य किंवा उत्तर-पूर्व ही उत्तरपूर्व ह्या प्रमुख दिशांच्या मध्यात असलेली एक उपदिशा आहे.

ईशान्य दिशा