इ.स. ५८

इसवी सनाच्या पहिल्या सहस्रकातील एक वर्ष
सहस्रके: इ.स.चे १ ले सहस्रक
शतके: पू. १ ले शतक - १ ले शतक - २ रे शतक
दशके: ३० चे - ४० चे - ५० चे - ६० चे - ७० चे
वर्षे: ५५ - ५६ - ५७ - ५८ - ५९ - ६० - ६१
वर्ग: जन्म - मृत्यू - खेळ - निर्मिती - समाप्ती

महत्त्वाच्या घटना आणि घडामोडीसंपादन करा

जन्मसंपादन करा

मृत्यूसंपादन करा

शोधसंपादन करा

निर्मितीसंपादन करा

समाप्तीसंपादन करा

संदर्भ आणि नोंदीसंपादन करा

  1. ^ रॉबर्ट्स, जे: "हिस्टरी ऑफ द वर्ल्ड." पेंग्विन, १९९४.