इ.स. २२६९ (स्टार ट्रेक कथानकातील वर्ष)

खालील लेखात स्टार ट्रेक कथानकातील इ.स. २२६९ ह्या काल्पनिक वर्षी घडलेल्या घटना व स्टार ट्रेक भागांबद्दल माहिती आहे. स्टार ट्रेक कथानक हे जीन रॉडेनबेरी यांच्या स्टार ट्रेक या नावाच्या, एका काल्पनिक ब्रह्मांडावर आधारित आहे. या लेखात सांगितलेल्या सर्व घटना, तसेच पात्रांच्या जन्म-मृत्यूंबाबतची माहिती अर्थातच काल्पनिक आहे.

ठळक घटना आणि घडामोडीसंपादन करा

घडलेले स्टार ट्रेक भागसंपादन करा