इबिथा हे स्पेन देशाच्या अखत्यारीतले आणि भूमध्य समुद्रातील बालेआरीक बेटांच्या स्वायत्त समुदायापैकी एक बेट आहे. [१]

संदर्भसंपादन करा

  1. ^ [१] The Balearic Islands: Mallorca, Menorca, Ibiza and Formentera