इटलीचा ध्वज हिरवा,पांढरा व लाल ह्या तीन रंगांच्या उभ्या पट्ट्यांपासून बनला आहे.

इटलीचा ध्वज
इटलीचा ध्वज
इटलीचा ध्वज
नाव इटलीचा ध्वज
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार २:३
स्वीकार जानेवारी १, इ.स. १९४८
Description Number RGB CMYK HTML
Fern Green 17-6153 TC 0-146-70 100-0-100-00 #009246
Bright White 11-0601 TC 255-255-255 0-0-0-0 #FFFFFF
Flame Scarlet 18-1662 TC 206-43-55 0-100-100-00 #CE2B37

ऐतिहासिक ध्वज

संपादन