इंडोनेशियाचा ध्वज

राष्ट्रध्वज

इंडोनेशियाचा ध्वज १७ ऑगस्ट १९४५ रोजी स्वीकारला गेला.

इंडोनेशियाचा ध्वज
इंडोनेशियाचा ध्वज
नाव Sang Saka Merah-Putih, Bendera Merah-Putih किंवा Merah-Putih
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार २:३
स्वीकार १७ ऑगस्ट १९४५

हे सुद्धा पहासंपादन करा