इंग्लंड-स्पेन युद्ध (१७९६-१८०८)

फ्रेंच क्रांतिकारक युद्धे आणि नेपोलियन युद्धांचा भाग

इंग्लंड-स्पेन युद्ध हे १७९६ पासून १८०८ पर्यंत इंग्लंडस्पेन यांत लढले गेले. हे युद्ध मैत्रीने संपले.