इंग्लिश लोक

(इंग्रज या पानावरून पुनर्निर्देशित)

इंग्लंड देशाचे रहिवाशी. ह्यांच्या साम्राज्यवादी सरकारने भारतावर 150 वर्षे राज्य केले